Editors & Contact

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief


Wojciech Glinkowski, Center of Excellence "TeleOrto", Medical University of Warsaw, Poland


 

Redakcja / Editorial Board


Andrzej Bohatyrewicz, Department of Orthopedics, Traumatology and Musculoskeletal Oncology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland  

 

Bogdan Ciszek, Department of Descriptive and Clinical Anatomy, Medical University of Warsaw 

 
Klaus-Peter Günther, Center of Excellence in Orthopedics, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany 

 

 Małgorzata Syczewska,  The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland  

 

Sławomir Snela, Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów, Poland, Department of Paediatric Orthopaedics and Traumatology, Regional Hospital No 2 in Rzeszow, Poland.

 

System Engineer

Krzysztof Fałatowicz  


Editorial Officers:

Jakub Janowicz

Jerzy Narloch 


 

 


Specialists interested in cooperation with the Journal, wishing to develop actively and support as reviewers and / or participate in the work of Editorial Board should send a brief letter of motivation and CV to the Editor-in-Chief.

Osoby zainteresowane współpracę z czasopismem, chcące aktywnie je współtworzyć i wspomagać jako recenzenci lub/i brać udział w pracach Editorial Board powinny przesłaać List motywacyjny i krótkie CV na adres Redaktora Naczelnego.

 

e-mail: biuro(at)telemedycyna.org

Publisher:

Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia

03-728 Warszawa

Targowa 39a m.5

POLAND

 

ISSN 2544-8404